Mèo vàng giận giữ tát bạn mèo trắng

Mèo vàng giận giữ tát bạn mèo trắng

Cứ phải dùng bạo lực mới giải quyết triệt để được.

Xem thêm: