Mèo vàng mặt nhăn nhó khó chịu nhìn như ác quỷ

Mèo vàng mặt nhăn nhó khó chịu nhìn như ác quỷ

Cảm giác mình đang là ác quỷ đi ám người khác vậy đó.

Xem thêm: