Mèo vàng một tay chống cửa, một tay đưa nắm đấm doạ bạn

Mèo vàng một tay chống cửa, một tay đưa nắm đấm doạ bạn

Mèo vàng một tay chống cửa, một tay đưa nắm đấm doạ bạn

Nói 1 tiếng nữa xem, đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn!

Xem thêm: