Mèo vàng một tay chống cửa, một tay đưa nắm đấm doạ bạn

Mèo vàng một tay chống cửa, một tay đưa nắm đấm doạ bạn

Nói 1 tiếng nữa xem, đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn!

Xem thêm: