Mèo vàng ngập trong tệ nạn: hút thuốc, uống rượu mạnh, tay cầm bài

Mèo vàng ngập trong tệ nạn: hút thuốc, uống rượu mạnh, tay cầm bài

Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi.

Xem thêm: