Mèo vàng ngắt bông hoa hồng ra làm hai

Mèo vàng ngắt bông hoa hồng ra làm hai

Mèo vàng ngắt bông hoa hồng ra làm hai

Giờ thì còn cc gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Meme liên quan: