Mèo vàng ngửa hai tay xin ăn

Mèo vàng ngửa hai tay xin ăn

Mèo vàng ngửa hai tay xin ăn

Bà ơi cho cháu một xu, cháu mua bánh gù cháu gửi vào nam, bố cháu đi làm chè tàu thuốc lá, mẹ cháu ở nhà khổ quá bà ơi.

Meme liên quan: