Mèo vàng ôm nhau nói tới công chiện rồi kìa

Mèo vàng ôm nhau nói tới công chiện rồi kìa

Mèo vàng ôm nhau nói tới công chiện rồi kìa

Tới công chuyện là gì? Có nghĩa là có vấn đề, có phốt, có chuyện cần giải quyết...

Meme liên quan: