Mèo vàng trộm két sắt bị bắt còng tay lại

Mèo vàng trộm két sắt bị bắt còng tay lại

Mèo vàng trộm két sắt bị bắt còng tay lại

Ai đi làm ăn trộm rồi cũng bị bắt thôi.

Xem thêm: