Mèo xù lông trắng chắp tay lạy chúa

Mèo xù lông trắng chắp tay lạy chúa

Nguyện xin chúa tha thứ cho những tâm hồn bị vẩn đục mà con vừa chứng kiến.

Xem thêm: