Miệng tao cười nhưng lòng tao đắng

Miệng tao cười nhưng lòng tao đắng

Ẩn bên trong gương mặt vui vẻ là sự đau khổ dằn vặt.

Xem thêm: