Mike Wazowski có khuôn mặt của Chaien

Mike Wazowski có khuôn mặt của Chaien

Khuôn mặt hoảng sợ của Chaien đi muôn nơi.

Xem thêm: