Mỉm cười nói tất cả đã nằm trong dự tính của tao

Mỉm cười nói tất cả đã nằm trong dự tính của tao

Mỉm cười nói tất cả đã nằm trong dự tính của tao

Tuổi gì qua được mắt chị chứ, chị còn đẻ ra mày được cơ mà.

Meme liên quan: