Mình để con cửu vĩ ở đây để hóng comment, các bạn đừng bắt nó đi nhé

Mình để con cửu vĩ ở đây để hóng comment, các bạn đừng bắt nó đi nhé

Bắt nó đi thì bạn biết là chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy.

Xem thêm: