Mỗi gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc

Mỗi gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc

Cái này là chế ra chứ không có thật đâu nha.