Món ngon vật lạ: cafe trứng vịt lộn

Món ngon vật lạ: cafe trứng vịt lộn

Món ngon vật lạ: cafe trứng vịt lộn

Đỉnh cao của nền ẩm thực nước nhà, một sự cân bằng không thể hoàn hảo hơn.