Mona Lisa trố mắt nhìn khi thấy điện thoại ting ting

Mona Lisa trố mắt nhìn khi thấy điện thoại ting ting

Tiếng kêu trong hạnh phúc của lương tháng.

Xem thêm: