Một chú chim đáng yêu (cheems) không nên nhìn vào

Một chú chim đáng yêu (cheems) không nên nhìn vào

Chú chó vàng bị che mắt rồi.

Xem thêm: