Một người đàn ông bị mất trí nhớ, quên rằng mình bị bệnh mất trí nhớ và nhớ lại mọi thứ

Một người đàn ông bị mất trí nhớ, quên rằng mình bị bệnh mất trí nhớ và nhớ lại mọi thứ

Khoan đã! Hình như có gì không đúng ở đây?