Một nụ cười làm tim ta bối rối, Vếu và mông ta xin từ chối

Một nụ cười làm tim ta bối rối, Vếu và mông ta xin từ chối

Một nụ cười làm tim ta bối rối, Vếu và mông ta xin từ chối

Bỏ lại tửu sắc của nhân gian Mặc kín đi ta muốn nụ cười nàng

Meme liên quan: