Mùa hè năm đó tôi đã trở thành tên hề nổi tiếng nhất thị trấn

Mùa hè năm đó tôi đã trở thành tên hề nổi tiếng nhất thị trấn

Sự thành công bất ngờ của một chú hề chúa.

Xem thêm: