Mua rau hỏi bao nhiêu tiền thế chị, inbox nhé

Mua rau hỏi bao nhiêu tiền thế chị, inbox nhé

Mua rau hỏi bao nhiêu tiền thế chị, inbox nhé

Thời buổi này cái gì có giá đều phải inbox để biết.