Mùng 1 lạy các cụ cho con giàu ú ụ

Mùng 1 lạy các cụ cho con giàu ú ụ

Con xin hứa sẽ ăn thịt hết cả tháng này.

Xem thêm: