Muốn vả chết mịa mày ghê á

Muốn vả chết mịa mày ghê á

Nghe mày nói mà tao muốn động tai động chân ghê á.

Xem thêm: