Nam thanh niên trề môi nói tưởng thế là hay

Nam thanh niên trề môi nói tưởng thế là hay

Nam thanh niên trề môi nói tưởng thế là hay

Cứ tưởng là hay nhưng thật ra làm trò cười cho người khác.