Nằm trong quan tài nói nhân sinh không còn gì luyến tiếc

Nằm trong quan tài nói nhân sinh không còn gì luyến tiếc

Khi được chứng kiến một cảnh gì đấy khiến bạn đau lòng.