Nàng Mona Lisa cầm súng nói đéo thể chấp nhận được

Nàng Mona Lisa cầm súng nói đéo thể chấp nhận được

Chỉ có bạo lực mới giải quyết được mâu thuẫn mà thôi.

Xem thêm: