Não rất hữu dụng, bạn đã có một bộ chưa?

Não rất hữu dụng, bạn đã có một bộ chưa?

Não rất hữu dụng, bạn đã có một bộ chưa?

Comment ảnh này để dành tặng những người không có não.

Meme liên quan: