Naruto nói nghe chả hiểu quái gì cả nhưng thôi kệ cứ giả bộ như mình hiểu vậy

Naruto nói nghe chả hiểu quái gì cả nhưng thôi kệ cứ giả bộ như mình hiểu vậy

Naruto nói nghe chả hiểu quái gì cả nhưng thôi kệ cứ giả bộ như mình hiểu vậy

Giả vờ cho người ta vui đôi khi cũng là 1 loại năng lực.

Meme liên quan: