Này thì giả ngây - anh da đen cầm dép chọi

Này thì giả ngây - anh da đen cầm dép chọi

Cái giá phải trả cho mấy đứa giả vờ ngây thơ.

Xem thêm: