Nếu chăm chỉ làm ăn bạn chỉ là người có tiền, có gan làm từ thiện bạn có thể trở thành tỷ phú

Nếu chăm chỉ làm ăn bạn chỉ là người có tiền, có gan làm từ thiện bạn có thể trở thành tỷ phú

Nếu chăm chỉ làm ăn bạn chỉ là người có tiền, có gan làm từ thiện bạn có thể trở thành tỷ phú

Lời của Jack Nammo nói cấm có sai một từ nào.

Meme liên quan: