Nếu không chịu học thì cuộc đời con và hệ tiêu hoá sẽ có chung một cái kết đấy

Nếu không chịu học thì cuộc đời con và hệ tiêu hoá sẽ có chung một cái kết đấy

Nếu không chịu học thì cuộc đời con và hệ tiêu hoá sẽ có chung một cái kết đấy

Thôi nào, bỏ chơi game và học đi nào các cháu ơi.

Meme liên quan: