Nếu không nói được gì tử tế thì hãy câm mỏ

Nếu không nói được gì tử tế thì hãy câm mỏ

Nếu không nói được gì tử tế thì hãy câm mỏ

Một trong những cuốn sách hạt giống tâm hồn bán chạy nhất mọi thời đại.