Ngẩng đầu 45 độ để nước mắt không rơi

Ngẩng đầu 45 độ để nước mắt không rơi

Ngẩng đầu 45 độ để nước mắt không rơi

Cố tỏ ra trong lòng vẫn ổn và bên ngoài thì không íu đúi.

Xem thêm: