Ngày iphone mở bán, chỉ mong em đừng đua đòi mà mở háng

Ngày iphone mở bán, chỉ mong em đừng đua đòi mà mở háng

Doãn Đại Hiệp tâm sự nhận dịp iPhone 12 ra mắt.