Ngày mới chúc an lành và hạnh phúc

Ngày mới chúc an lành và hạnh phúc

Ngày mới chúc an lành và hạnh phúc

Thiệp chúc mừng ngày mới an lành hạnh phúc có 2 bông hoa hồng.