Nghệ sĩ Kim Xuân nói sao mày khùng dữ vậy con?

Nghệ sĩ Kim Xuân nói sao mày khùng dữ vậy con?

Comment ảnh này vào mấy ảnh tự sướng của lũ bạn thân thì còn gì bằng?