Nghe thôi cũng đủ thấy phi lý rồi - bé gái nhún vai

Nghe thôi cũng đủ thấy phi lý rồi - bé gái nhún vai

Có cái gì hợp lý hơn không?

Xem thêm: