Ngồi xem mấy thánh bình luận

Ngồi xem mấy thánh bình luận

Toạn san quan hổ đấu, không có gì thư thái bằng.

Xem thêm: