Ngu hết phần chó - học dốt bị thầy giáo đánh

Ngu hết phần chó - học dốt bị thầy giáo đánh

Học không lo học suốt ngày đi comment dạo.