Ngu như vậy thì sống được cũng rất phi thường

Ngu như vậy thì sống được cũng rất phi thường

Tao là tao nể mày lắm luôn á.

Xem thêm: