Người anh em nói chậm thôi, tôi đang bê đồ

Người anh em nói chậm thôi, tôi đang bê đồ

Bê đồ là khuân vác đồ chứ không phải là bê thuốc đâu nha.