Người cha găn cản cô con gái cầm dao

Người cha găn cản cô con gái cầm dao

Người cha găn cản cô con gái cầm dao

Khoan đã con ơi có gì bình tĩnh từ từ nói chuyện.

Xem thêm: