Người chơi ke sẽ có cái nhìn tích cực hơn người chơi đá

Người chơi ke sẽ có cái nhìn tích cực hơn người chơi đá

Chơi đồ ngon thì nó phải khác chứ nhỉ?

Xem thêm: