Người đàn ông có khuôn miệng như đang nói từ lon

Người đàn ông có khuôn miệng như đang nói từ lon

Người đàn ông có khuôn miệng như đang nói từ lon

Lạy chúa tha lỗi cho những tâm hồn đang có suy nghĩ không trong sáng.