Người đàn ông cười nói: Rất tốt, rất tốt, rất tốt

Người đàn ông cười nói: Rất tốt, rất tốt, rất tốt

Chàng trai húi cua có hình xăm cười nói rất tốt rất tốt.