Người đàn ông dùng miệng bơm bánh xe tải: phải kiên trì

Người đàn ông dùng miệng bơm bánh xe tải: phải kiên trì

Kiên trì thì mới thành công được, ông bà từ xa xưa đã dạy như thế rồi.