Người đàn ông ném con cừu xuống sông: siêu thoát đi con đĩ

Người đàn ông ném con cừu xuống sông: siêu thoát đi con đĩ

Được dùng comment cãi nhau với bạn bè thân thiết.