Người đàn ông nhảy xuống biển tạo hình chữ I love you

Người đàn ông nhảy xuống biển tạo hình chữ I love you

Comment ảnh này vào các ảnh gái xinh hoặc status của crush thì còn gì bằng chứ?