Người đàn ông rửa hai mắt dưới vòi nước

Người đàn ông rửa hai mắt dưới vòi nước

Nước sạch sẽ làm trôi sạch mọi thứ nhơ bẩn vừa nhìn thấy.

Xem thêm: