Người đàn ông rửa mắt dưới hai vòi nước

Người đàn ông rửa mắt dưới hai vòi nước

Đôi mắt vừa nhìn thấy điều khủng khiếp này cần được gội rửa ngay.

Xem thêm: